Η ασυμφωνία των στελεχών στο ΔΝΤ δεν είναι απλώς θέμα οικονομικών μεγεθών για την οικονομία μας.Είναι η βαθύτερη πολυδιάσπαση θέσεων και απόψεων στο ευρύτερο μωσαικό της Ευρωπαικής κοινωνίας.Εν όψη των επιμέρους τάσεων εσωστρέφειας σε χώρες-μέλη της ΟΝΕ και μετά το Brexit,οι νέες ισορροπίες καθορίζουν και τις νέες σκοπιμότητες.Το αν και τα πόσο θα βρεθούμε τελείως μόνοι στο μάτι του κυκλώνα,έχει να κάνει με το κυριότερο πάγιο που συστηματικά αποδομήσαμε εξίσου μόνοι.Την αξιοπιστία μας.Φαίνεται πως ήρθε η ώρα να φανούν οι πρώτοι μεταξύ ίσων…

 

Advertisements